KELAS PDIM SESI 2017/2018

PERJUMPAAN BULANAN ANTARA GURU DAN PELAJAR PDIM

Perjumpaan bulanan diadakan bagi memberi peluang kepada para pelajar untuk mengemukakan masalah ataupun menyatakan pandangan/cadangan. Tenaga pengajar akan memberikan penjelasan dan juga motivasi kepada pelajar dalam sesi perjumpaan ini.