• Permohonan dibuka kepada saudara baharu dan anak-anak saudara baharu dari seluruh Malaysia.
  • Tamat persekolahan sekurang-kurangnya Tahun 6 (UPSR) serta boleh membaca dan menulis.
  • Berumur 18 tahun dan ke atas ketika mula pengajian.
  • Sihat mental dan fizikal (lulus pemeriksaan kesihatan)
  • Menginap sepenuh masa di asrama PDIM.
  • Memiliki semua dokumen rasmi yang diperlukan.