Tan Sri Dato’ Paduka Hj Rahmat bin Hj Abu Bakar
(Tarikh Lahir : 09 Oktober 1951)
Pengerusi Yayasan Abu Bakar
Pengasas Yasmin Group
Pengarah Eksekutif SKVE Holdings Sdn. Bhd.

Datuk Mohamad Nuhairi bin Tan Sri Rahmat
(Tarikh Lahir : 22 Disember 1977)
Setiausaha Politik Perdana Menteri Malaysia

Tuan Haji Mohamad Nahiz bin Tan Sri Rahmat
(Tarikh Lahir : 31 Julai 1980)
Ketua Eksekutif Yayasan Abu Bakar
Pengarah Kewangan Yasmin Group
Ketua Pegawai Eksekutif Yasmin Holdings Sdn. Bhd.
AJK Sahabat Masjid Wilayah Persekutuan

Ustaz Mohd Naim Islam bin Abdullah
(Tarikh Lahir : 09 Jun 1966)Eksekutif Pengurusan & Pembangunan Muallaf
(Lembaga Zakat Negeri Kedah)
Pegawai Rundingcara Muallaf – Jab. Agama Islam Kedah
Guru Tamil – Jab. Agama Islam Kedah
Timbalan Presiden Al-Hidayah
(Persatuan Dakwah Islamiah dan Kebajikan Saudara Baharu India Se-Malaysia)
AJK Haluan Fitrah Kedah

Ustaz Mohamad Hazli bin Ismail
(Tarikh Lahir : 27 Februari 1978)
Sarjana Pengajian Al-Quran, UniSHAMS
Pensyarah Kulliyyah Al-Quran UniSHAMS
Penulis Teks Khutbah Jumaat JHEAIKedah
Hakim Tilawah/Hafazan Al-Quran Peringkat Negeri Kedah

Encik Amirudin bin Hj. Kamalludin
(Tarikh Lahir : 12 Mac 1975)
Penolong Pegawai Perubatan
Site Medic
(Perkhidmatan Antarabangsa SOS)